____________AGS van SA Helderberg Gemeente: Dienaars in aanbidding

GOD

IS

LIEFDE

 

AGS HELDERBERG AFM

IS AFRIKAANS (sonder hang-ups), PINKSTER EN MODERN

Ons wil u graag bedien.

Pastoor Kobus en Debbi Massyn en gesin verwelkom u graag by ons. Ons hoof diens begin Sondagoggende om 09:00. U kinders is welkom om dan ook ons Kinderbediening by te woon. Die aand diens begin saans om 18:00.  Hier kan u ons lidmaatskap vorm aflaai indien u wil aansluit of reeds as lidmaat aanvaar is. U is baie welkom: LIDMAATSKAP VORM

Ons Gemeente in 'n neutedop:

Gemeentelede werk lekker saam as dienaars in aanbidding om die gemeente en gemeenskap te bedien. Ons nooi graag mense om betrokke te raak by ons gemeente poorte. Dit is verskillende plekke waar u u talente kan inspan om God en u medemens te dien: Mannepoort; Vrouepoort; Seniors (Goue Swaeltjies); Jeug; Kinderbediening; Versorgingspoort; Gebedspoort; Dienste; Sending & Evangelisasiepoort; Groeipoort; Fokuspoort; Pinkster Park Poort.

Sondae tussen ongeveer 10:30 en 11:30  (hang af hoe die diens verloop) Koffie in die Ketel agter die kerk

Sluit gerus by ons aan vir heerlike Koffie en geselskap

Ons Doelwitte

Sodat ons visie bereik kan word

God is Lig en Lewe vir jou!

Dien Hom met alles wat in jou is

Ons Poorte maak ruimte vir u

Waar wil u deel wees van 'n bedieningsspan? Lees gerus:

AGS Helderberg is ‘n gemeente wat streef na meer van die Heilige Gees, ons mense is lief vir mekaar en kuier graag saam. Die gemeente is op 'n park gevestig en dit maak dit 'n veilige plek van aanbidding vir die hele gesin. Elke bediening in ons gemeente skakel in by wat ons noem “poorte”. Hierdie poorte het elkeen 'n bestaansreg om Jesus te verheerlik en om mense te laat groei in hul eie bediening.

Ons tema vir 2018 is dissipelskap.
Om dissipel te wees...
discipline
Selfdissipline
dissiplineer
Dupliseer
Dis ‘n pel leer...
Ons wil graag met hierdie tema vir onsself ‘n doelwit stel om ons gemeente meer effektief in ons gemeenskap te laat funksioneer.

Meer oor ons poorte:
Identiteits poorte (Manne, Vroue, Seniors, Jeug en Kinders) is die bedienings wat spesifiek op die identiteit van die persoon ingestel is.
Poorte wat ons bestaansreg gee om onsself ‘n kerk te kan noem of altans ons DNA kan beskryf is Gebed, Groei, Woord, Pinkster Park.
Dan het ons poorte wat ons hande en voete beskryf. Dit is Versorging, Uitreik, Fokus. Laasgenoemde sluit in areas soos byvoorbeeld Selgroepe, kampe, midweek byeenkomste, ens. Hierdie poorte is ons lepels vol liefde mense, met baie geleenthede en projekte om te help waar nodig:


Behoeftiges Gevoed

Persone Bereik

Koppies Koffie

Bybels Geborg

Ons fokus is om mense te bereik...en dit sluit u in!

Nog nie oortuig dat AGS Helderberg u tuiste moet wees nie? Hieronder is nog redes:

LEKKER OM TE KUIER

BETER OM TE BLY!


Huwelike

Word verryk

Woord

Studeer en groei

Klank

Prys en aanbid

Helderberg

Kom klim saam

BLITS

GEDAGTES

Uit die Woord van God.

LIG

Psalm
119:105

LIEFDE

1 Korinthiers
13:1-13

LEWE

Johannes
14:6


LIG: U (God se) woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
LIEFDE: En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!
LEWE: Ek (Jesus) is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.

Laat God se Woord u lewe verlig deur dit gereeld te lees.

Laat God se liefde deur u straal deur vir ander om te gee en te sorg en te dien.

Lewe in oorvloed deur Jesus Christus.

BERADING

ONDERSTEUNING

Laat ons beraders vir u help

Ons is sensitief tot u behoeftes en glo in die leiding van die Heilige Gees om ons te wys hoe om u die beste te bedien. Kontak ons en maak 'n afspraak.

 


placeholder
Arukah Bible Academy

School of Bible Counseling. Arukah is a Hebrew word meaning "restoring to soundness; wholeness; health made up, perfected". We are now taking entries for the next session.Read more below or to the right depending on your device and read here...

1

First Year

Certificate

Introduction to Christian Living; Shattering Shame; Tabernacle Prayer; Intro to Christian Counceling.

2

Second Year

Work towards diploma

Old Testament Survey; New Testament Survey; Spiritual Warfare; Learning to Hear God's Voice.

3

Third Year

Diploma

Enemies of the heart; Audio and Book; Life Counceling; Life Management; and, IF COUNSELING IS SELECTED:Biblical Counceling; Ministering Deliverance, or IF THEOLOGY IS SELECTED:Building a House of Prayer and Biblical Leadership.

4

Fourth Year

Degree

Life Management 2 and 3; Audio and Book; Advanced Counceling; and, IF COUNSELING IS SELECTED:Deliverance Counceling; Family Counceling; or, IF THEOLOGY IS SELECTED:Deliverance Ministry; Interpreting the Scriptures.

Top