____________AGS van SA Helderberg Gemeente: Dienaars in aanbidding

Agtergrond

 

In die Begin: Sien gerus Genesis tot Openbaring oor die ontstaan en groei van Christendom in die breë. Oor die ontstaan van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika kan u hier kliek en lees. Hieronder bespreek ons die ontwikkeling van ons gemeente kortliks.

Geskiedenis:

image

31 Augustus 1977 het Pastoor Les Zeelie, sy vrou, Margie en hulle twee kinders, Rochell en Francois (op daardie stadium onderskeidelik tien en drie jaar oud), sowat dertig mense 'n ent buite die Strand, bo-op Sir Lowry's Pas ontmoet.

Hierdie sowat dertig mense was die somtotaal van die gemeente waarmee hulle in die Strand sou afskop. Die kerkie was 'n klein geboutjie in Kusweg op die straathoek regoor die bekende Welgelegen gebou. Die gemeente het meestal uit ouer mense bestaan. Daar was geen jongmense nie behalwe vir 'n paar jong kinders.

Die gemeente het begin groei en toe dit uit sy nate bars, is die geboutjie verkoop en 'n splinternuwe kerk is in Jenningstraat, Strand, gebou. In 1987 is die nuwe geboue met sitplek vir ongeveer drie honderd mense, 'n groot saal en genoeg Sondagskool klaskamers ingewy. Die gemeente se bedieningsveld en visie was wyer as bloot die Strand dorpsgebied en gevolglik is die gemeente naam verander na AGS van SA Helderberg.

Rondom 1998 het die gebou weereens te klein geword om die gemeente te huisves. Die beheerliggaam het Pastoor Les en Margie gestuur om te gaan afsonder om te hoor wat die Here wil hê die gemeente moet doen. Onder moeilike omstandighede (Pastoor Les was op daardie stadium nog 'n diabeet) het hulle vir 'n week gevas en bid en 'n duidelike woord van die Here ontvang om die gemeente op Pinkster Park te hervestig.

1 Desember 1999 is die eerste diens in die Tabernakel op Pinksterpark gehou. Pinksterpark is die bekende gronde van die AGS waar daar gereeld in die verlede konferensies oor Kers- en Paastye gehou is.

Van die lidmate het verkies om steeds met kerkdienste in die Strand voort te gaan en uiteindelik het hulle die AGS Charisma gemeente geword. So het twee gemeentes tot stand gekom.

Pastoor Les en Margie Zeelie het na 34 jaar in die bediening afgetree en 18 Junie 2007 is Pastore Riaan Hart en Dries Nell onderskeidelik as presiderende- en medeleraar beroep. Hulle is op 28 Oktober 2007 in die gemeente bevestig.

Na Pastoor Nell se afsterwe is Pastoor Johan Klopper aangestel as hulpleraar vir Pastoor Riaan Hart en nog later as hoofleraar beroep (nadat Pastoor Hart besluit het om sy sangtalent en bediening uit te brei en meer evangelisties op te tree.)

 Nadat Pastoor Klopper beroep is na Gauteng het Past Lourens van Wyk begin waarneem as presiderende pastoor. Na 'n tydperk van wag op die Here en deuglike oorweging, het die Gemeente Beheerraad eenparig beluit om vir Past Kobus Massyn en sy gesin te beroep. Hy het volstoom ingeklim en met die seën van die Here het die gemeente verander en gegroei op verskeie vlakke. Bedieninge is omgeskakel na bedieningspoorte en spoedig was dit nodig om die Pastoorskorps uit te brei. Die gemeente het as gevolg daarvan vir Past Gregory Jantjies (Streekvoorsitter van die Wes-Kaap Jeug van die AGS van SA) as hulpleraar beroep. In 2017 is Pastoor Johan Le Roux ook aangestel as Pastorale Sorg hulpleraar.

Vir ongeveer 10 jaar het die gemeente gewerkskaf onder die leuse Dienaars in Aanbidding. Alhoewel ons onsself steeds as dienaars van God en die gemeenskap beskou, is die gemeente leuse onlangs verander na LIG LIEFDE LEWE. Pastoor Kobus het egter die twee leuse gekombineer en die gemeente bedien vandag onder beide.

Die name van die gemeente:

Die gemeente was eers bekend as die Strand maar omdat dit mense van oral oor die Helderbergkom bedien het, is die naam omtrent 'n dekade en 'n half gelede verander na die AGS van SA Helderberg Gemeente. Vandag is dit steeds die naam van die gemeente alhoewel mense soms na ons verwys as die Pinkster Park gemeente. Laasgenoemde is die kerkkonferensiegronde wat die gemeente se aanbiddingsplektuiste huisves.

Kentekens (logos) van die gemeente:
Die kruis en kroon embleem van die AGS van SA is steeds die oorkoepelende kenteken van die kerk. Onder Pastoor Zeelie het die gemeente sekretaris die Logo van die helderberg met 'n kruis daarop ontwerp. Later onder die bediening van Pastoor Riaan Hart en met die ontwikkeling van die kinderbediening in die gemeente, is daar gevoel om gesinfigure by die kenteken te voeg. Onder leiding van Past Johan Klopper is ''n nuwe kenteken ontwerp met 'n gesin (Pa, Ma en drie kinders) wat loop na die Helderberg. Op die berg is 'n kruis en voor die kruis kom 'n rooi son van geregtigheid op. Onder leiding van Pastoor Kobus Massyn, en veral om die bedieningspoorte te beklemtoon, is die huidige logo ontwerp. Op die nuwe kenteken, loop die gesin in tussen twee mooi hekke wat as poorte dien. Dit simboliseer veral die feit dat nuwelinge die gemeente binnekom onder andere deur die bedieningspoorte.

Fotogeskiedenis:

U kan meer omtrent die gemeente se agtergrond en ontwikkeling sien in ons fotoalbums of in die gemeente Facebook bladsye of die jeug se Faceboek bladsye.
Top