____________AGS van SA Helderberg Gemeente: Dienaars in aanbidding

Dienstye Pastore Beheerliggaam Poortleiers

AGS Helderberg Gemeente

Ons hoof aanbiddingsplek is in die Tabernakel op Pinkster Park wat geleë is op die hoek van Mondeorweg en die N2. Die diens tye is en ander inligting word in hieronder uiteengesit: 


Top