____________AGS van SA Helderberg Gemeente: Dienaars in aanbidding

Belangrike Vrae

Iets om aan te dink

Hieronder bespreek ons die antwoorde op sekere vrae wat u mag hê. Kontak ons gerus indien u met iemand wil praat of sommer net meer besonderhede wil hê. Dis vir ons belangrik dat u goeie en ingeligte keuses maak.

Belangrike vrae oor my lewe
Romeine 3:23 leer ons dat almal sondaars is. In Die Boodskap vertaling van die Bybel leer die boek Romeine vir ons (verse23 tot 26) so oor God se reddingsplan vir die mens:

"Ons almal is sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer nie. Ten spyte daarvan het Hy besluit om ons vry te spreek.  Daarom het Hy Jesus Christus gestuur om ons te kom verlos. God doen dit omdat Hy baie vir ons omgee, nie omdat ons so goed leef nie. God het Jesus soos ’n offerlam laat slag vir al ons sondes. As ons in Hom glo, tel ons verkeerde dade glad nie meer nie. God was ’n lang tyd geduldig met ons oor al ons sondes. Hy het ons nie links en regs daarvoor gestraf nie. Maar omdat God regverdig is en dit die een of ander tyd moet straf, het Hy besluit om ons sondes op Jesus Christus te laat neerkom. Daarom kan Hy nou elkeen vryspreek wat in Christus glo. Wie kan dit nou nog waag om te spog oor hulle gehoorsaamheid aan die wet? Dit help in elk geval nie. Al wat nou saak maak, is geloof. Dit gaan glad nie meer oor wat óns alles vir God doen nie, maar wat Hý vir ons doen. God spreek mense vry slegs omdat hulle glo, nie omdat hulle die wet gehoorsaam nie. Hierdie goeie nuus geld vir die Jode sowel as vir ander volke. Die Jode het mos nie die alleenreg op God nie."

Bid nou deur hierdie woorde te sê: "Hemelse Vader, ek bid in Jesus se naam en bely my sondes. Vegewe my asseblief en was my skoon. Ek bekeer my deur weg te draai van verkeerde dinge. Laat Jesus deur U Heilige Gees in my hart kom woon.Ek glo dat U my gered het. Ek wil vir U lewe. Amen".
Markus 16:16 (Die Boodskap vertaling):  "Elkeen wat julle boodskap glo en by julle as Christene aansluit deur gedoop te word, sal gered word. Iemand wat dit nie wil glo nie, kan maar vergeet: God sal hom straf." Daar is nog baie verse oor die doop maar die belangrikste is dat U vir iemand kontak wat u kan verduidelik en doop soos die Bybel  as Woord van God dit vereis. U kan ons kontak deur hier te kliek.
Wanneer mens jou hart vir die Here gegee het en tot bekering gekom het, is jy op die regte pad. Jesus verduidelik in Johannes 3 vers 3 vir Nikodemus (''n belangrike leier):
"Weet jy, Ek wil nou vir jou iets belangriks sê. As iemand nie nog ’n keer gebore word nie, sal hy sowaar nie deel word van die ryk waar God Koning is nie.”
“Hoe is dit moontlik om as jy al groot en oud is, nog ’n keer gebore te word?” vra Nikodemus Hom.
“’n Mens kan mos nie ’n tweede maal in jou ma terugklim om weer ’n keer gebore te word nie.”
“Luister baie mooi wat Ek vir jou sê,” kom dit van Jesus. “Die pad na die ryk waar God Koning is, is toe vir elkeen wat nie gebore word uit lewende water en die Heilige Gees nie. Immers, ’n kind wat uit ’n mens gebore word, is maar net ’n mens. Wie egter uit die Gees gebore word, begin geestelik lewes."

Dit beteken dat net na geboorte 'n mens 'n geestelike baba is wat geestelik moet groei en sterk word. Jy doen dit deur gereeld (daagliks):
1-Te bid. Gebed is om met God te praat. Kliek hier as jy meer oor gebed wil weet.
2-Bybel te lees. As jy nie 'n Bybel het nie, kontak ons deur hier te kliek.  As jy meer oor Bybel Lees of Bybel Studie wil weet, kliek hier om meer te lees oor ons gemeente Bybelstudiepoort, Arukah.
Kerk by te woon. Kom besoek ons gemeente gerus op Sondagoggende om 09:00 by Pinkster Park net langs die N2 buite Somerset-Wes. Te meng met ander Christene. Die Bybel sê dat soos Yster Yster sluip, so sluip die een mens die ander. Praat gereeld met ander ware Christene oor die dinge van die Here. Te getuig. Vertel ander mense van jou bekering en wat die Here vir jou gedoen het. As jy meer wil weet oor getuienis en hoe om te getuig, lees hier. Vertel veral vir mense wat in sonde lewe en lei hulle na die Here waar moontlik soos hierbo verduidelik word. ly five centuries.
Inligting oor die Kerk
Jesus het gereeld met sy volgelinge oor God se nuwe wêreld gepraat. Eenkeer toe hulle almal so saam was, het Jesus vir hulle gesê: “Moenie uit Jerusalem weggaan nie. Bly daar totdat my Vader die belofte wat Hy aan julle gemaak het, waar laat word. Vroeër het Ek vir julle gesê dat Johannes die Doper julle met water doop, maar dat God julle binnekort met die Heilige Gees gaan doop. Dit is hierdie belofte waarop julle nog so ’n klein rukkie moet wag."

Ons kan in die Heilige Gees gedoop word. Die Heilige Gees maak ook dat ons Geestelike Vrug dra. In Galasiërs 5 vers 22  (Die Boodskap) word die vrug van die Gees verduidelik: "Net soos ’n boom wat ’n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God af kom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit; daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulleself goed te beheer sodat sonde nooit hoogty in hulle lewe vier nie

Verder gee die Heilige Gees ook vir ons God se Gawes (1 Korinthiërs 12 vers 4 en verder in Die Boodskap vertaling): "Daar is natuurlik baie verskillende gawes wat ons as Christene kan kry, maar dit beteken nie dat daar ’n gees vir elke gawe is nie. Al hierdie gawes kom van een en dieselfde Gees. Daar is ook baie dinge wat aan Christene gegee word om spesiaal te doen, maar dieselfde Here staan agter al hierdie verskillende dinge. Daar gebeur ook baie spesiale dinge met ons as Christene. Dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in ons doen. Die Gees werk in elkeen van ons op ’n unieke manier. Die doel daarvan is egter dat ons vir ander mense iets moet beteken. Daar is baie verskillende maniere waarop die Gees in ons kan werk, byvoorbeeld: Party mense kan vir ’n mens goeie raad gee oor hoe om te leef. Ander kan weer goeie onderwysers vir die Here wees. Dan is daar mense wat in moeilike omstandighede, as ander begin twyfel, steeds eenvoudig blindelings op die Here kan vertrou. Daar is ook sommige deur wie die Gees mense gesond kan maak. Dan is daar nog mense wat dinge kan doen wat gewone mense glad nie kan doen nie.Die Gees sorg ook vir mense wat die boodskap van God duidelik en goed kan verkondig. Dan is daar ook mense wat weet wanneer die Gees van God deur iemand werk en praat en wanneer dit ’n valse gees is. Vir sommige gee die Gees die vermoë om ’n “spesiale taal” te praat terwyl ander die vermoë kry om te verduidelik wat daar met die “spesiale taal” gesê word. Al hierdie dinge kom van een en dieselfde Gees. Hy besluit aan wie Hy wat wil gee en gee dit dan aan daardie persoon."
Bid dat jy sal groei in die Heilige Gees en dat jy sal vrug dra en ook die gawes van die Gees beleef soos God wil hê dat jy dit moet doen.
As mens iemand (byvoorbeeld 'n sportman of vrou) toejuig klap jy vir hulle hande om eer te betuig. God het ons gered deur Jesus Christus en ons is bly daaroor. Psalm 47 vers 2 (Die Boodskap vertaling) moedig dit aan: "Wees saam met ons bly. God maak ons so bly! Ons loop oor van al die wonderlike dinge wat ons oor Hom wil sê. Ons wil dit uitsing, ons wil daaroor juig, ons wil aan God al die lof gee wat ons kan. Die 1983 verklaring verwys spesifiek na handeklap: "Al julle volke, klap julle hande; juig tot eer van God met 'n jubelende stem" Daar is nog ander verse in die Bybel wat van toepassing is. Kyk of u dit self deur Bybelstudie te doen kan raaklees.
Kom kerk toe. Vertel ons  wie jy is. En dat jy of jy en jou gesin by die gemeente wil aansluit. Woon gereeld ons aktiwiteite by en geniet dit saam met ons. Besluit of jy ons visie en doelwitte ondersteun en laat ons weet. Na 'n tyd sal een van ons Pastore met jou gesels en sal jy aan die gemeente voorgestel word. Voltooi en epos na admin@agshelderberg.co.za of handig asseblief hierdie vorm in by een van ons pastore, kosters of die kerkkantoor: Lidmaatskap aansoekvorm.
Die gemeente wat aanbid op Pinkster park is AGS Helderberg. Somtyds verwys mense na ons as die Pinkster park gemeente omdat die gemeente vir so lank reeds betrokke is by hierdie konferensiegronde van die AGS van SA.
Die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika kerk wat die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika Pinkster Park Trust geskep het om oordrag van die gronde te neem.
Ander belangrike inligting
GEWONE TYE:

Sondag 09:00. Kom bid reeds om 08:00 saam met ons en ontmoet 'n paar vriende. Hoofdiens vind plaas in die Tabernakel op Pinkster Park.
Kinderbediening vir die juniors in die klaskamers & Sonskynhoekie

Sondae tussen ongeveer 10:30 en 11:30  (hang af hoe die diens verloop) Koffie in die Ketel agter die kerk

Sondagaande 18:00 Informele Diens in die Tabernakel

Woensdae 10:00. Biduur.

Vrydagaande 07:00 Jeugbyeenkoms in Sonskynsaal (Jamblik).
Top