____________AGS van SA Helderberg Gemeente: Dienaars in aanbidding

kinderbedieningspoort

laat die kindertjies na my toe kom!

Span en aktiwieteite

So Pas die Kinderpoort in by die gemeente in 2018

Hier is ons grootste bekerings belewenis waar kinders met interaktiewe geleenthede regte egte ontmoetings met Jesus kan kry. Ons weet dat kinders ‘n besonderse plek het in die gemeente en moedig dit aan waar kinders sammet hul ouers kan aanbid.

AGS Helderberg is ‘n gemeente wat streef na meer van die Heilige Gees, ons mense is lief vir mekaar en kuier graag saam. Elke bediening in ons gemeente skakel in by wat ons noem “poorte”. Hierdie poorte het elkeen ‘n bestaansreg om Jesus te verheerlik en om mense te laat groei in hul eie bediening.

ns tema vir 2018 dissipelskap. Om dissipel te wees...

discipline

Selfdissipline

dissiplineer

Dupliseer

Dis ‘n pel leer...

Ons wil graag met hierdie tema vir onsself ‘n doelwit stel om ons gemeente meer effektief in ons gemeenskap te laat funksioneer

thm-img
Top