____________AGS van SA Helderberg Gemeente: Dienaars in aanbidding

Lidmaatskapvorms

Vir lidmaatskap Aansoeke en nuwe lede

Sien ook asseblief gerus ons privaatheidsbeleid wat hier afhgelaai kan word.

LIDMAATSKAP VORM VIR VOLWASSENES                                            ENGLISH MEMBERSHIP FORM FOR ADULTS
LIDMAATSKLAP VORM TEN OPSIGTE VAN KINDERS                   ENGLISH MEMBERSHIP FORM FOR CHILDREN

image  Dankie dat u dit aflaai, voltooi en aan ons epos by admin@helderberg.co.za van die gemeente beimagestuur sal u kontak met die verdere proses. Ons wil u graag as deel van ons ge meente verwelkom.

 

God is lief vir u en ons ook.

Top