____________AGS van SA Helderberg Gemeente: Dienaars in aanbidding

Versorgings poort

Want Liefde Gee Om

Leidster is Brenda Whitely. Vir navrae, kontak gerus ons kerkkantoor by die epos of nommer onder op die bladsy of deur een van die sosiale media hierbo aangedui.


So Pas die Versorgingspoort in by die gemeente

AGS Helderberg is ‘n gemeente wat streef na meer van die Heilige Gees, ons mense is lief vir mekaar en kuier graag saam. Elke bediening in ons gemeente skakel in by wat ons noem “poorte”. Hierdie poorte het elkeen ‘n bestaansreg om Jesus te verheerlik en om mense te laat groei in hul eie bediening.

Ons tema vir 2018 dissipelskap. Om dissipel te wees...

discipline

Selfdissipline

dissiplineer

Dupliseer

Dis ‘n pel leer...

Ons wil graag met hierdie tema vir onsself ‘n doelwit stel om ons gemeente meer effektief in ons gemeenskap te laat funksioneer
.

image

Versorging is een van ons poorte wat ons bedienings hande en voete vorm. Versorging is ons lepels vol liefde mense, met baie geleenthede en projekte om te help waar nodig.

Die ander verwante poorte is Uitreik en Fokus
Uitreik: is ons sending en evangelisasie sodat die evangelie verkondig kan word aan elke moontlike persoon wat ons kan bereik.
Fokus: is waar ons bymekaarkom op informele en gesellige areas soos bv. Selgroepe, kampe, midweek byeenkomste, ens.

U kan ook hier meer lees oor ons halfweghuis vir persone wat herstel na dwelmverslawing rehabilitasie.

 

 

Top